Strefa Prawdy > Skuteczność Wariografu

Próby odkrycia kłamstwa sięgają dalekiej starożytności. Najstarszy znany dokument pochodzi z 900 roku przed naszą erą i opisuje Hindusa, który próbował odkryć kłamstwo przez obserwację zaczerwienienia na twarzy.

Afrykańscy beduini również mieli swoisty wykrywacz kłamstw. Zmuszali swoich podejrzanych do dotknięcia językiem rozgrzanego żelaza, twierdząc, że tylko winni się poparzą. Jak podaje Ford (1995) w czasach wielkiej inkwizycji heretycy byli zmuszani do przeżucia chleba prawdy . Jeśli kłamali mieli suchą buzię i problemy z wypluciem chleba. Pierwszy nowożytny wykrywacz kłamstw zbudował amerykański detektyw Leonard Keeler i 2 lutego 1935 roku przeprowadził pierwsze jego proby. Od tego momentu rozwój poligrafii (wariografii) na rynku amerykańskim stał się faktem.

Z każdym rokiem ulepszano technologię i metodykę badań. Poświęcono jej wiele książek jak rownież stworzono odrębne wydziały na uczelniach poświęcone tej tematyce (Utah University). W latach 1950 - 1980 używano analogowych poligrafow. Każdy z nich produkował kilka metrów papieru pokrytego wykresami, ktore następnie podlegały ocenie eksperta. Na początku lat '90 wynaleziono pierwszy komputerowy wariograf. Nie potrzebował on już stałej regulacji w trakcie badania, był bardziej czuły, testy stały się mniej stresujące dla osoby badanej. Najważniejszą rzeczą była jednak możlliwość analizowania wyników. Przy ocenie wykresów z analogowego poligrafu ekspert ręcznie mierzył i oceniał wyniki (+1,+2,+3 lub -1,-2,-3). Komputerowe systemy poligraficzne przy ocenie wyników używają dziesiętnych części cyfr (1,7; 2,4; -0.3; -1.9 itp.). Ma to krytyczne znaczenie przy całościowej ocenie wynikow. Ale najważniejszą rzeczą jest fakt, że komputer jest ślepy a przez to obiektywny. Używając analogowego poligrafu ekspert miał możliwość manipulacji wynikami jeśli w jego subiektywnej ocenie dana osoba była winna a wykresy nie wykazywały tego w sposób wystarczająco wyrażny. Innymi słowy ekspert mógł "pomóc" przejść negatywnie lub pozytywnie przez badania wariograficzne. Komputerowe systemy poligraficzne wyeliminowały ten czynnik.

Wśrod amerykańskich ekspertów od poligrafii (którzy obok izraelskich należą do najlepszych na świecie) panuje opinia, że używanie analogowych wariografow w dzisiejszych czasach jest co najmniej nie etyczne.

Skuteczność badań wariograficznych (z użyciem komputerowych systemow poligraficznych) oceniana jest przez naukowców na 98%.

Naszym klientom oferujemy badania wariograficzne z użyciem najnowszego komputerowego wariografu CPS Pro amerykańkiej firmy STOELTING. Jest to światowy lider w produkcji wariografów (jako pierwsza na świecie wprowadziła komputerowy poligraf).Wyposażony jest on w najbardziej zaawansowane technologicznie sensory tj elektroniczny pneumograf (do tej pory używano mechanicznych), pletyzmograf, sit pad (możliwość wyłapania prób oszustwa), możliwość wymiennej kontroli oporu lub przewodnictwa skóry oraz kardio sensory (monitorujące puls i ciśnienie).

CPS Pro jako jedyny na świecie przy ocenie wyników używa naukowo zweryfikowanego algorytmu.