Strefa Prawdy > Pytania i Odpowiedzi

JAK PRZYGOTOWAC SIĘ DO BADANIA WARIOGRAFEM?

Dla najlepszego rezultatu, osoba poddająca sie badaniu na wariografie (wykrywaczu kłamstw) powinna być dobrze wypoczęta ,nie będąca pod wplywem nadzwyczajnego stresu lub po dużym wysilku fizycznym.Oznacza to dobry nocny wypoczynek, normalny posiłek oraz unikanie nerwowych sytuacji w dniu badania wariografem (kłótnie, przesłuchania, inne sytuacje wywołujące stres) . Jeśli osoba badana odczuwa jakikolwiek ból sugerujemy przełożenie badania do momentu ustąpienia przyczyny, a niżeli branie lekarstw uśmieżajacych ból. Jeżeli osoba badana przyjmuje lekarstwa przepisane przez lekarza, powinna przyjąć je zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Jeśli lekarstwa są przyjmowane nieregularnie (w razie potrzeby) generalnie rekomendujemy przyjęcie ich po badaniu wariograficznym. Lekarstwa ogólnie dostępne, takie jak aspiryna czy tylenol przyjęte w normalnych ilosciach (zgodnie z zaleceniem na ulotce) nie mają wpływu na wynik badania wariografem (wykrywaczem kłamstw). Normalną rzeczą jest niewielkie zdenerwowanie lub niepokój związany z nową sytuacją.

JAKA JEST NAJLEPSZA PORA DO BADŃ WARIOGRAFICZNYCH?

Najlepszą porą do przeprowadzenia badań wariograficznych są godziny przedpołudniowe. Wynika to z faktu, że osoby wypoczęte wykazują najbardziej miarodajne reakcje psychofizyczne (używane przy ocenie wyników badań). Innymi słowy, badania przeprowadzone w godzinach przedpoludniowych są bardziej produktywne niż te przeprowadzone wieczorem.

KTO WYBIERA PYTANIA ZADAWANE W TRAKCIE BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Pytania są efektem naszej współpracy z klientem i dobrane w taki sposób aby pokryły całość badanego zagadnienia zgodnie z oczekiwaniami naszego klienta. Bardzo często klient sugeruje pytania a my je modyfikujemy aby spełniały normy profesjonalnego badania wariograficznego.

ILE PYTAŃ MOGĘ ZADAĆ JAKO KLIENT?

Najczęściej spotykana forma badań wariograficznych opiera się na trzech (3) pytaniach pochodzących od klienta. Pytania te muszą dotyczyć tylko jednego faktu lub zdarzenia i muszą być powiązane ze sobą tematyką lub badanym zagadnieniem. Jeśli więcej niż trzy pytania muszą być zadane wymagane jest przeprowadzenie dodatkowego badania. Ważną rzeczą przy wielokrotnym badaniu jest pojawienie się tak zwanego efektu "anti-climax". Oznacza to spadek dokładnosci badania z każdym następnym badaniem. Decyzja zawsze należy do klienta czy chce przeprowadzić jedno badanie, czy więcej ryzykując spadek dokładności badania. Profesjonalne podejście do badań wariograficznych nakazuje nam informowanie klienta o tego typu możliwości. Zdrowa osoba może być poddawana tylko przez pewien czas badaniom wariograficznym ( produkować miarodajne sygnały używane przy ocenie wyników badań), po jego upływie badania należy przełożyć na inny dzień.

Inne formy badań wariograficznych zezwalają na wiekszą ilość pytań lub badanych zagadnień. Formy te używane są przy badaniu historii osobistej (przeszłości osoby badanej). Najczęściej stosowane są one przy badaniu wariografem osób ubiegających się o pracę lub co jest coraz częstsze w naszej praktyce przyszlych współmałżonków/partnerów.

JAKIEGO RODZAJU PYTANIA MOGĄ BYĆ ZADAWANE?

 1. Pytania, na które odpowiedzią jest "TAK" lub "NIE". Niedopuszczalne są pytania wymagające wyjaśnień.

Złe pytanie: Ile razy paliłeś marihuanę?

Dobre pytanie: Czy paliłeś marihuanę więcej niż 5 razy?

 1. Pytania muszą dotyczyć faktów z przeszłości. Nie można zadawać hipotetycznych pytań lub pytań związanych z przyszłością.

Złe pytanie: Czy planujesz rozwieść się z Andrzejem?

Dobre pytanie: Czy rozmawiałaś z kimkolwiek o planach rozwodu z Andrzejem?

 1. Pytania muszą być sformułowane w ten sposób aby były dla wszystkich zrozumiałe i miały dla wszystkich tylko jedno znaczenie i jeden sposób inerpretacji.

Złe pytanie: Czy uprawiałeś sex z Beatą?

Dobre pytanie: Czy miales jakikolwiek (oralny, dopochwowy, analny) stosunek płciowy z Beatą?

 1. Pytania złożone są niedozwolone.

Złe pytanie: Czy ukradłeś pieniądze i złoto z mieszkania Andrzeja?

Dobre pytanie: Czy ukradłes pieniądze z mieszkania Andrzeja?(zapytaj o złoto w oddzielnym pytaniu)

 1. Pytania dotyczące odczuć, wrażeń lub emocji są niedozwolone.

Złe pytanie: Czy uważasz, ze Ewa jest bardziej atrakcyjna niz Beata?

Dobre pytanie: Czy kiedykolwiek mówiłeś Ewie, że jest bardziej atrakcyjna niż Beata?

 1. Pytania dotyczące kłamania w sensie ogólnym lub niesprecyzowane są zabronione. Pytania muszą dotyczyć konkretów i bezpośrednio badanej sprawy.

Złe pytanie: Czy kiedykolwiek okłamywałes swojego wspólnika odnośnie firmowych pieniędzy?

Dobre pytanie: Czy kiedykolwiek ukrywałeś(ukrywasz) firmowe pieniądze przed swoim wspólnikiem?

 1. Pytania muszą mieć obiektywne odpowiedzi nie będące opinią.

Złe pytanie: Czy kochasz Beatę?

Dobre pytnie: Czy mowiłeś Ewie, że nie kochasz Beaty?

JAK WYGLĄDA CAŁY PROCES BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH ?

 1. Otrzymujemy i analizujemy fakty dotyczące badanej sprawy.

 2. Ekspert wyjaśnia procedurę badań osobie badanej.

 3. Ekspert przeprowadza dokładny wywiad z osobą badaną odnośnie tematu sprawy.

 4. Ekspert sporządza listę pytań używanych w badaniach oraz omawia je z osobą badaną upewniając się, że są one zrozumiałe i jednakowo interpretowane przez strony.

 5. Osoba badana jest podłączona do wariografu i udzielane są dodatkowe instrukcje.

 6. Rozpoczyna się proces badań, w ktorym ekspert zadaje pytania.

 7. Po zakończeniu badania ekspert analizuje wykresy i wydaje wstępną opinię. Ostateczna opinia i raport sporządzany jest w ciągu 48 godzin.

 8. Ostateczna opinia wskazuje czy zdaniem eksperta badana osoba mowi prawdę czy kłamie. Może się zdarzyć (bardzo rzadko), że wyniki badań nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić czy badana osoba kłamie czy też mowi prawdę.

 

Uwaga : badanie wariograficzne średnio zajmuje od 1 do 3 godzin.

CZY MOŻNA OSZUKAĆ WARIOGRAF ?

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest następujące pytanie : Czy jesteś w stanie kontrolować jednocześnie swoją potliwość, ciśnienie krwi, puls, oddech, odpływ krwi z kończyn (pletyzmograf)? Odpowiadając na to pytanie uzyskujesz odpowiedż na pytanie Czy można oszukać wariograf? 

Próby oszukania wariografu przez osobę badaną najczęściej kończą się wykryciem tego faktu przez eksperta. Szpilka w bucie czy też inne metody opisywane na rożnych forach są szybko wyłapywane przez ekspertów i są wręcz śmieszne. Rownież stosowanie leków mających na celu sfałszowanie wyników przez osobę badaną, przy stosowaniu nowoczesnych systemow wariograficznych zawierających pełen wykaz odchyleń wykresów związanych ze środkami farmakologicznymi, jest wykrywane przez eksperta.

Należy pamiętać o tym, że szkolenia ekspertow obejmują również takie aspekty jak próby manipulacji wynikami (Countermeasures technics) oraz metody ich wykrywania i zapobiegania(Counter-countermeasures).

Skuteczność wariografu na poziomie 98% pokazuje, że proby oszustwa są mało prawdopodobne aczkolwiek możliwe przez osoby specjalnie do tego szkolone (tajne służby, osoby przygotowane do badań przez eksperta wariografi) lub ekspertów z wieloletnią praktyką.