Strefa Prawdy > Kontakt

BRAND CONSULTING  

Biuro WARSZAWA

NIP 718-163-97-77 Regon-200426454                                                      Biuro KATOWICE

00-715 Warszawa                                                                                      40-950 Katowice

ul.Czerniakowska 71 lok. 508                                                                  Plac Grunwaldzki 8-10 lok. 426

tel. 500 301 768                                                                                         tel. 602 263 233

NUMER KONTA: Alior Bank:  05 2490 0005 0000 4500 7963 6415

Krótki opis sytuacji/temat badania/pytania*